Phần mềm xây dựng biểu mẫu động thu thập số liệu Phần mềm xây dựng biểu mẫu động thu thập số liệu Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Model: DIPV9B20.SAPP
Xuất xứ: EU
License: 801.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000169 Phần mềm Diprotech 801.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm xây dựng biểu mẫu động thu thập số liệu

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 801.500.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Model: DIPV9B20.SAPP
  Xuất xứ: EU
  License: 801.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm xây dựng biểu mẫu động thu thập số liệu cho phép cấu hình động các biểu mẫu báo cáo giúp người dùng tạo ra các biểu mẫu báo cáo thay vì nhập số liệu vào file excel, in và gửi báo cáo thì chỉ cần nhập số liệu lên hệ thống và gửi duyệt.
Chức năng chính phần mềm
- Cấu hình nhóm cây báo cáo, cấu hình kéo thả nhóm cây.
- Thiết lập quyền trên node của cây báo cáo (thêm mới quyền trên node, cấu hình phòng ban, chức vụ, cấu hình người dùng...).
- Thiết lập hiển thị trên cây: cấu hình sắp xếp báo cáo mặc định, cấu hình tên cột sắp xếp, cấu hình kiểu sắp xếp, thứ tự sắp xếp, danh sách hiển thị của node.
- Cấu hình node con trên cây báo cáo.
- Cấu hình truy vấn lấy dữ liệu của node.
- Thiết lập tài nguyên hệ thống, xem nhật ký hệ thống.
- Thiết lập báo cáo giám sát hệ thống.
- Thiết lập lĩnh vực báo cáo, biểu mẫu của báo cáo.
- Thiết kế mẫu báo cáo của loại báo cáo số liệu.
- Thiết lập mẫu báo cáo của loại báo cáo tường minh.
- Thiết lập mẫu báo cáo của loại báo cáo danh sách.
- Thiết lập kỳ báo cáo, chế độ báo cáo.
- Thiết lập nhảy số, bảng mã, số ký hiệu, sổ lưu trữ, từ khóa...
- Chỉ tiêu, kế hoạch cho phép cấu hình catalog và chỉ tiêu, các templatekey, group templatekey, query templatekey.
- Chức năng nghiệp vụ hệ thống mẫu báo cáo cho phép người dùng thực hiện tạo báo cáo, tổng hợp dữ liệu báo cáo, xử lý báo cáo, hiển thị báo cáo, import/export báo cáo.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, JS, .Net Framework           
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64 / Ubuntu Server

 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech