Phần mềm tiếp nhận và chuyển hóa dữ liệu Phần mềm tiếp nhận và chuyển hóa dữ liệu Model: DIPV9B20.ECL
Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
License: 631.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000175 Phần mềm Diprotech 631.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm tiếp nhận và chuyển hóa dữ liệu

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 631.500.000 đ

 • Model: DIPV9B20.ECL
  Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  License: 631.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm tiếp nhận và chuyển hóa dữ liệu được phát triển để hỗ trợ cho việc chuyển đổi các dữ liệu nhận được từ các nguồn khác nhau ở các định dạng khác nhau, sau đó sẽ được xử lý để đưa về dạng chuẩn. Dữ liệu sau khi được chuyển đổi sẽ được đưa vào kho dữ liệu.
Chức năng phần mềm
- Quản lý quy trình chuyển hóa dữ liệu: cấu hình module lắng nghe dữ liệu từ phần mềm quản lý kết nối, cấu hình bộ chuyển đổi định dạng dữ liệu, cấu hình làm sạch dữ liệu, cấu hình tái cấu trúc dữ liệu.
- Quản lý quy trình kết nối đến kho dữ liệu để cấu hình kết nối đến kho; kiểm tra, chỉnh sửa thông tin kết nối đến kho.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server 18.04 x64

 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech