Phần mềm tích hợp dữ liệu từ API Phần mềm tích hợp dữ liệu từ API Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Model: DIPV9B20.ADI
Xuất xứ: EU
License: 601.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000174 Phần mềm Diprotech 601.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm tích hợp dữ liệu từ API

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 601.500.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Model: DIPV9B20.ADI
  Xuất xứ: EU
  License: 601.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm tích hợp dữ liệu từ API được phát triển để giúp cho việc thu thập dữ liệu từ API. Các API được cung cấp bởi các tổ chức, đơn vị, những API này sẽ được public Internet hoặc không.
Thông qua phần mềm, người quản trị sẽ cấu hình thông tin kết nối đến API để thực hiện thu thập dữ liệu. Phần mềm sẽ được thực hiện theo cách cấu hình định kỳ thời gian kết nối đến API để lấy dữ liệu.
Chức năng
- Quản lý kết nối tới API.
- Cấu hình tần suất thu thập dữ liệu từ API.
- Tổng hợp dữ liệu trong quá trình thu thập.
- Quản lý quy trình lấy dữ liệu API: Kéo Processor cho việc kết nối đến API, lên lịch lấy dữ liệu, cấu hình đọc/chuyển đổi dữ liệu.
- Cấu hình target để đưa dữ liệu lấy được về target.
- Hiển thị quy trình đã cấu hình: Có thể xem được quy trình, thời gian khởi tạo quy trình, bật tắt quy trình, khởi động quy trình thu thập dữ liệu trên giao diện đồ họa...
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server 18.04 x64

 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech