Phần mềm nền tảng cho ứng dụng cán bộ công chức Phần mềm nền tảng cho ứng dụng cán bộ công chức Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Model: DIPV9B20.ESA.PLF
Xuất xứ: EU
License: 1.111.500.000 (1 license cho 2 core CPU)


 
S000168 Phần mềm Diprotech 1.111.500 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm nền tảng cho ứng dụng cán bộ công chức

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 1.111.500 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Model: DIPV9B20.ESA.PLF
  Xuất xứ: EU
  License: 1.111.500.000 (1 license cho 2 core CPU)


   


Phần mềm nền tảng cho ứng dụng cán bộ công chức được xây dựng để hỗ trợ phân quyền đến từng phòng, ban được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật. Phần mềm còn cung cấp khả năng quản lý toàn diện, đầy đủ, chính xác thông tin của từng cán bộ, công chức và viên chức trong cơ quan của một tổ chức, đơn vị từ khi được tuyển dụng vào cho đến khi ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Chức năng phần mềm
- Quản trị hệ thống: Phân quyền, quản lý phòng ban, quản lý chức vụ, quản lý chức danh, quản lý người dùng.
- Quản lý Public Folder: Hỗ trợ quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa, xóa nhóm. Có thể thêm, xóa thành viên nhóm, thực hiện phân quyền nhóm.
- Quản lý ứng dụng: Hỗ trợ thêm, sửa, xóa ứng dụng ngay trên phần mềm. Thực hiện phân quyền người dùng vào ứng dụng.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript, C Objective
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server 2019, x64 / Ubuntu server

 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech