Phần mềm liên thông, tích hợp Phần mềm liên thông, tích hợp

Model: DIPV9A20.ESB
Xuất xứ: EU
Hãng sản xuất:
Dipro Technologies S.L.
License: 3,571,500,000 VNĐ (1 license cho 4 core CPU)

S000142 Phần mềm Diprotech 3.571.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm liên thông, tích hợp

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 3.571.500.000 đ

 • Model: DIPV9A20.ESB
  Xuất xứ: EU
  Hãng sản xuất:
  Dipro Technologies S.L.
  License: 3,571,500,000 VNĐ (1 license cho 4 core CPU)


Phần mềm liên thông tích hợp cung cấp các chuẩn kết nối phổ biến, hỗ trợ chuyển đổi gói tin, chuyển đổi giao thức giúp cho các phần mềm có thể thông qua nền tảng liên thông trao đổi dữ liệu được với nhau. Ngoài ra, thông qua nền tảng liên thông, phần mềm, dịch vụ có thể chuyển dữ liệu về CSDL trung tâm để phân tích, hoạch định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
Các chức năng chính của phần mềm
- Hỗ trợ các giao thức như: http/s, Websocket, POP, IMAP, SMTP và nhiều giao thức khác.
- Định dạng gói tin hỗ trợ: JSON, XML, SOAP, và các định dạng khác.
- Hỗ trợ kết nối khai thác CSDL thông qua trục như: RDBMS, CSV, Excel, ODS, Cassandra, Google Spreadsheets, RDF và các webpage.
- Hỗ trợ giao thức OData v4 cho các CSDL quan hệ( RDBMS) và Casandra.
- Hỗ trợ kết nối đến các csdl  MSSQL, DB2, Oracle, OpenEdge, TerraData, MySQL, PostgreSQL/EnterpriseDB, H2, Derby và các CSDL sử dụng JDBC Driver.
- Định tuyến chuyển dữ liệu dựa trên header, content, các luật chuyển và các luật ưu tiên.
- Hỗ trợ mọi mô hình tích hợp các dịch vụ hệ thống (EIPs), tích hợp dữ liệu, event publishing, ghi log, phân quyền, và validation.
- Hỗ trợ chuyển đổi các định dạng: XSLT 1.0/2.0, XPath, XQuery và Smooks.
- Hỗ trợ mapping trực tiếp giữa các trường dữ liệu của dữ liệu đầu vào với dữ liệu đầu ra.
- Hỗ trợ các messaging như AMQP v0.9; MQTT hỗ trợ mọi QoS và retained messaging.
- Hỗ trợ hàng ngàn các kết nối đồng thời http(s) trên 1 server.
- Hộ trợ chuyển phát nguyên bản hoặc xử lý các message theo yêu cầu.
- Độ trễ của hệ thống thấp đối với các giao dịch thông qua hệ thống.
- Hộ trợ cài đặt HA cho hệ thống.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech