Phần mềm hỗ trợ xử lý các cảnh báo số liệu Phần mềm hỗ trợ xử lý các cảnh báo số liệu Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Model: DIPV9B20.PDS
Xuất xứ: EU
License: 499.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000171 Phần mềm Diprotech 499.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm hỗ trợ xử lý các cảnh báo số liệu

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 499.500.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Model: DIPV9B20.PDS
  Xuất xứ: EU
  License: 499.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm hỗ trợ xử lý các cảnh báo số liệu được xây dựng để theo dõi, cảnh báo các số liệu chưa được nhập liệu tới người quản lý hệ thống, người quản lý hệ thống từ đó hoạch định công việc, liên hệ hỗ trợ người nhập liệu và ghi kết quả hỗ trợ xử lý để người nhập liệu có thể nhập liệu được lên phần mềm.
Các chức năng chính
- Cho phép quản lý hệ thống, phân chia công việc xử lý dữ liệu gián đoạn đến nhiều người khác nhau phụ trách.
- Hỗ trợ báo cáo số lượng các đầu mối dữ liệu bị gián đoạn theo trạng thái đã xử lý, chưa xử lý, quá hạn...
- Hỗ trợ, báo cáo thống kê đến từng cá nhân xử lý gián đoạn để đánh giá hiệu quả công việc.
- Cho phép tìm kiếm hồ sơ, hỗ trợ cảnh báo khi chưa có số liệu, các số liệu không đẩy lên hệ thống, hoặc số liệu bất thường, vượt ngưỡng quy định.
- Phân chia các loại gián đoạn dữ liệu trong hệ thống theo loại dữ liệu.
- Phân chia gián đoạn dữ liệu trong hệ thống kết nối thông qua API.
- Phân chia gián đoạn dữ liệu trong hệ thống thông qua CSDL
- Phân chia gián đoạn do hạ tầng.
- Hỗ trợ sinh checklist xử lý gián đoạn với từng loại nguyên nhân khác nhau, từng đầu việc xử lý gián đoạn khác nhau.
- Hỗ trợ người xử lý có thể liên hệ trực tiếp với nơi/người đưa số liệu lên hệ thống để hướng dẫn xử lý và cập nhật kết quả lên hệ thống.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#
- Cơ sở dữ liệu: SQL   
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech