Phần mềm hỗ trợ ra kết luận họp Phần mềm hỗ trợ ra kết luận họp Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Model: DIPV9B20.MCS
Xuất xứ: EU
License: 521.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000173 Phần mềm Diprotech 521.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm hỗ trợ ra kết luận họp

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 521.500.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Model: DIPV9B20.MCS
  Xuất xứ: EU
  License: 521.500.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm hỗ trợ ra kết luận cuộc họp được xây dựng để trợ giúp việc sớm đưa ra kết luận sau mỗi cuộc họp. Thông qua phần mềm, thông tin kết luận họp sẽ đến tới tất cả mọi người, qua đó việc thực hiện các nhiệm vụ được giao sau khi họp được thuận lợi, dễ dàng. 
Chức năng phần mềm
- Hỗ trợ lấy thông tin cuộc họp qua việc kết nối với hệ thống eCabinet để đồng bộ thông tin.
- Kết nối với hệ thống bóc băng để lấy biên bản bóc băng sau mỗi cuộc họp.
- Chỉnh sửa, bổ sung thông tin theo biên bản bóc băng để đưa ra dự thảo kết luận cuộc họp.
- Có thể chuyển xin ý kiến, góp ý của người họp để gửi dự thảo tới những người tham gia.
- Hỗ trợ tổng hợp ý kiến, góp ý để gửi lại những người liên quan đến cuộc họp.
- Hỗ trợ nhiều loại mẫu văn bản kết luận họp, thư ký có thể quản lý các mẫu văn bản kết luận.
- Hỗ trợ xuất file dưới dạng hay dùng như: DOC, PDF...
- Kết nối với hệ thống quản lý văn bản để phát hành văn bản kết luận họp.
- Hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu kết luận họp.
- Trình lãnh đạo, duyệt kết luận họp: thư ký có thể gửi kết luận họp trình lãnh đạo duyệt, lãnh đạo có thể xem, duyệt dự thảo kết luận họp.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, . Net Framework, Python, Java, ReactJS, Swift, xCode
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, MSSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server

 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech