Phần mềm phân tích và tổng hợp dữ liệu Phần mềm phân tích và tổng hợp dữ liệu Model: DIPV9B20.DASR
Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
License: 631.500.000 (1 license cho 2 core CPU)
S000176 Phần mềm Diprotech 631.500.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm phân tích và tổng hợp dữ liệu

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 631.500.000 đ

 • Model: DIPV9B20.DASR
  Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  License: 631.500.000 (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm phân tích và tổng hợp dữ liệu giúp phân tích dữ liệu lớn từ Data WareHouse (DWH), dữ liệu từ DWH sẽ được phần mềm phân tích thành dữ liệu thống kê, phân tích rồi đẩy vào Data Mart để phục vụ cho mục đích báo cáo.
Chức năng phần mềm
- Hỗ trợ cấu hình kết nối đến kho dữ liệu.
- Hỗ trợ cấu hình luật lấy mẫu: chọn bảng fact, dimension; cấu hình các toán tử; cấu hình Join các bảng dữ liệu.
- Cấu hình tần suất lấy mẫu: thời gian chạy quy trình phân tích chỉ số, hiển thị/xem quy trình đã cấu hình tần suất lấy mẫu.
- Cấu hình Data Mart: thông tin kết nối, chọn loại Data Mart để đưa dữ liệu vào phân tích.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server 18.04 x64
 
 Từ khóa: sản xuất
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech