Relay bảo vệ dòng rò Relay bảo vệ dòng rò

RỜ LE DÒNG RÒ MK300A-230A / NX300A-230A

NX300A-230A APC 4.543.300 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Relay bảo vệ dòng rò

  • Giá bán: 4.543.300 đ

  • RỜ LE DÒNG RÒ MK300A-230A / NX300A-230A


Thông số kỹ thuật:
Relay bảo vệ dòng rò
E.L (relay bảo vệ dòng rò: trip indicator. alarm indicator. real-time leakage current display. 50% pre-fault indicator. leakage fault current recording. sensitivity 30mA/ 10A)
Model: NX300A-230A
Xuất xứ: Châu Á
Hãng: Schneider Electric
Chúng tôi là đơn vị phân phối được ủy quyền của DiproTech